Panorama Powiatu Brzeskiego,

rue Piastowska 2, tel. (077) 416-10-77
www.idb.com.pl

Kurier Brzeski,

Plac Zamkowy 5/8, tel. (077) 416-73-68
www.kurierbrzeski.com.pl

Nouvelle Tribune d’Opole section locale de Brzeg 

rue Piastowska 2, tel. (077) 444-34-25, 444-34-28
www.nto.pl

Journal de Brzeg 

Plac Zamkowy 5/1, tel. (077) 444-14-00

Tuba Brzegu-Portail municipal web d’informations

www.tubabrzegu.pl
tel. 887 401 174

Portail web Municipal Indépendant

www.brzeg.com.pl

Infobrzeg.pl Portail web d’informations

www.infobrzeg.pl
rue Piastowska 21
tel. 77 413 73 29

Radio nationale Polskie Radio Opole-Studio de Brzeg

Rynek-Ratusz
tel. 77 416 84 46

Radio Park -Rédaction locale de Brzeg

www.brzeg.radiopark.fm
Plac Zamkowy 5
tel. 77 483 49 70
tel. 509 398 997
e-mail: brzeg@radiopark.fm